Služby

Veřejné osvětlení pro obce

  • Kvalita života a bezpečnost
  • Významné úspory provozních nákladů
  • Dlouhá záruční doba a zajištění obsluhy systémů

Spolupracujeme s představiteli státní správy a samosprávy na definování nejlepších světelných podmínek pro občany. Maximalizujeme úspory úspory energie plynoucí z investic. Přinášíme moderní, ekologická řešení, která jsou 100% funkční po celou dobu životnosti.
 

1 / 1
114
Země
Služby
Průmysl
Filtr referencí