Realizace

Ekonomická analýza

Nedílnou součástí technické studie je kalkulace úspor energie a vyčíslení doby návratnosti investice. Navrhneme Vám vhodný způsob financování investice. Z širokého portfolia našich partnerů pečlivě vybíráme produkty, které vyhovují Vašim potřebám. Projekt tak můžete hradit z provozních úspor bez počáteční investice.